Pink & White – żel

R E G U L A M I N
XXI MISTRZOSTWA STYLIZACJI PAZNOKCI NAIL MASTER CUP 2018
– „Pink&White” ŻEL
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przepisy niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem) obowiązują Uczestników XXI Mistrzostw
Stylizacji Paznokci Nail Master Cup 2018 – „Pink&White” Żel
Integralnymi częściami Regulaminu są:
a. Zgłoszenie Uczestnictwa w Mistrzostwach (dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy
oraz informacje dot. wyboru konkurencji).
b. Oświadczenie Uczestnika udzielające Organizatorowi prawa do wykorzystania wykonanej pracy w celach
promocyjnych, dokumentacyjnych i marketingowych.
c. Oświadczenie Uczestnika i modelki udzielające Organizatorowi prawa do wykorzystania wizerunku w celach
promocyjnych, dokumentacyjnych i marketingowych.
d. Oświadczenie uczestnika, że jest autorem, właścicielem praw autorskich do zgłoszonych w Konkursie
prac – w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.
2.Organizatorem Mistrzostw jest Euro Fashion Akademia Paznokcia (zwanym dalej Organizatorem).
3. Mistrzostwa odbędą się 6 października 2018r. w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym AmberExpo
przy ul. Żaglowej 11 w Gdańsku, podczas 21. Targów Kosmetycznych i Fryzjerskich URODA, (zwanym dalej
MTG).
ZADANIE
Zadaniem uczestników jest przedłużenie paznokci obu dłoni techniką French Manicure (pink & white) –
żelem UV/LED lub polygelem. Proporcje idealnego frencha pomiędzy różową a białą częścią powinny
wynosić 1:1. Jednakże dopuszczalne jest, aby biała część mieściła się w granicach 80-100% długości
różowej części. Kształt paznokcia jest narzucony, obowiązującym kształtem jest kwadrat. Każdy uczestnik
maluje paznokcie prawej dłoni czerwonym lakierem.
Mistrzostwa są otwarte i przeznaczone dla wszystkich, którzy potwierdzą zgłoszenie uczestnictwa u
Organizatora do dnia 21.09.2017 roku i uiszczą opłatę 120 zł na konto Organizatora.
CZAS
Mistrzostwa odbędą się 6 października 2018r.
Mistrzostwa trwają 2,5 godz.
ZGŁOSZENIA
championships@nailmastercup.com
lub pod numerem telefonu: 58 692 22 20
ZASADY
1. Każdy stylista paznokci (osoba pełnoletnia) może wziąć udział, warunek to użycie profesjonalnych
materiałów i spełnienie kryteriów rejestracji.
2. Każdy uczestnik musi mieć swoją modelkę.
3. Każdy uczestnik musi mieć swoje materiały i produkty.
4. Wymagany jest pełen komplet przedłużonych paznokci techniką żelową. Możliwa jest praca na systemie
polygel.
5. Dłonie modelki będą sprawdzane przez sędziego technicznego przed startem konkurencji.
Modelka nie może mieć przedłużonych paznokci lub mieć długich naturalnych paznokci przed rozpoczęciem
konkurencji. Maksymalna długość wolnej krawędzi to 1–2 mm.
6. Dłonie modelki nie powinny mieć żadnych zranień, biżuterii, zegarków, tatuaży oraz charakterystycznych
znamion. Za niedopełnienie tego punktu będą przyznawane punkty ujemne (5 pkt.).
7. Pełne przedłużenie French Manicure (różowy&biały) może zająć maksymalnie 2,5 godziny.
8. Do modelowania i wykończenia paznokci nie można używać frezarki.
9. Proporcje idealnego frencha pomiędzy różową a białą częścią powinny wynosić 1:1. Jednakże
dopuszczalne jest, aby biała część mieściła się w granicach 80-100% długości różowej części.
10. Długości paznokci powinny być takie same porównując obie dłonie względem siebie.
11. Paznokcie powinny być przygotowane „ręcznie” – używanie sztucznych paznokci na całą płytkę
paznokcia nie jest możliwe.
12. Dozwolona jest tylko technika pracy na formie. Nie wolno przygotowywać form przed rozpoczęciem
konkurencji. Niedozwolone jest używaniu tipsów.
13. Kształt paznokcia jest narzucony. Obowiązującym kształtem jest kwadrat. Modelka będzie oceniana pod
względem równomierności wszystkich paznokci.
14. Zabronione jest używanie oliwek, kremów polerskich, itp. Dłonie modelki mogą być przemyte czystą
wodą .
15. Żel nabłyszczający zastosowany jako wykończenie przy żelu jest dozwolony.
16. Malowanie paznokci od wewnętrznej strony wolnego brzegu jest zabronione.
17. Lakier podkładowy, wypełniacz nierówności typu ridge filler, lakier nawierzchniowy oraz wysuszacze
lakieru są zabronione.
18. Zabronione jest użycie żelu typu cover.
19. Paznokcie prawej dłoni będą malowane czerwonym lakierem. Lakier zapewnia Organizator. Jeżeli
pomalowana zostanie lewa ręka wówczas przyznane zostaną punkty ujemne (5 pkt.).
20. Zabronione jest opracowywanie paznokci przed sygnałem „start”oraz po sygnale „stop”.
21. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt i przywożą ze sobą modelkę. Pracują używając własnych
materiałów i urządzeń.
22. Organizator dopuszcza spóźnienie do 10 minut i wejście na konkurs pod warunkiem, że jest jeszcze dla
uczestnika wolne biurko.
23. Jeżeli ktoś chciałby się zapisać w ostatniej chwili to może to zrobić pod warunkiem, że uiści opłatę
startową oraz, że jest dla niego wolne biurko.
24. Organizator nie bierze odpowiedzialności za to, że ktoś nie przeczytał bądź nie zrozumiał regulaminu.
25.Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu, modyfikowania treści jego podpunktów do 7
dni przed Mistrzostwami.
26. Uczestnicy Mistrzostw nie mogą publikować zdjęć prac w mediach społecznościowych, przed
ogłoszeniem wyników.
27. Wszelkie zmiany regulaminów będą publikowane na stronie internetowej Mistrzostw
www.nailmastercup.com.
MTG zapewnia miejsce pracy z podłączeniem do prądu. Należy zabrać ze sobą własne lampy
oświetleniowe.
Jakiekolwiek roszczenia prawne uczestników i modelek są wykluczone.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody i straty zawodniczek oraz modelek.
OPIS KRYTERIÓW
Strefa wokół skórek (max 10 pkt.) – odległość masy od skórek, czy masa gładko łączy się z płytką bez
progów. Czy nie ma podpowietrzeń, czy nie ma resztek masy na wałach okołopaznokciowych
Kształt (max 10 pkt.) – Kształt paznokci jest narzucony, obowiązującym kształtem jest kwadrat, wszystkie
paznokcie obu rąk muszą być dokładnie tak samo uformowane.
Długość (max 10 pkt.) – Wszystkie paznokcie muszą mieć taką samą długość. Proporcje idealnego frencha
pomiędzy różową a białą częścią powinny wynosić 1:1. Jednakże dopuszczalne jest, aby biała część
mieściła się w granicach 80-100% długości różowej części.
Krzywa C/Linia włosa (max 10 pkt.) – Krzywa C musi być jednakowo wygięta na każdym paznokciu
(równomierny tunel: 40-50%). Żadna z krawędzi bocznych nie może być uformowana wyżej niż pozostałe.
Paznokcie powinny być równomiernie wymodelowane z zachowaniem jednolitej linii włosa na każdym
paznokciu.
Obróbka powierzchni (max 10 pkt.) – Pod paznokciami i w wale paznokciowym nie powinno być resztek
kleju, opiłków akrylu czy pozostałości olejków. Powierzchnia bez widocznych pęcherzyków powietrza. Jakość
wykonania wolnego brzegu paznokcia – czy jest jednakowo biały na każdym paznokciu.
Krawędzie boczne (max 20 pkt.) – czy są równe i prosto wychodzące z wałów okołopaznokciowych , czy są
na równej wysokości , czy są gładkie bez uszczerbków , czy mają jednakową grubość)
Linia uśmiechu (max 10 pkt.) – Czy linia uśmiechu jest poprowadzona jednolicie na każdym paznokciu. Czy
jest wyraźna i czysta.
Ślady pilnika/połysk (max 5 pkt.) – Na powierzchni paznokcia nie mogą być widoczne ślady pilnika.
Paznokieć powinien mieć połysk szkła.
Lakier (max 5 pkt.) – Perfekcyjne polakierowanie paznokci prawej dłoni. Lakierować należy na całej długości
paznokcia, wraz z linią włosa. Lakier nie może pozostać pod paznokciem. Musi pokrywać powierzchnię
jednolicie i mieć gładką powierzchnię.
Wygląd ogólny (max 10 pkt.) – Czy paznokcie zostały wymodelowane profesjonalnie, czysto i dokładnie.
Czy są odpowiednio cienkie i eleganckie? Czy przedłużenie pasuje do dłoni? Uszkodzenia i zaczerwienienia
skóry wokół paznokci wpływają negatywnie na ocenę.
Punkty ujemne:
Jeśli uczestnik przed rozpoczęciem pracy przygotowuje paznokcie lub dłonie modelki (5 pkt.).
Jeśli podczas pracy używane są niedozwolone produkty czy urządzenia np. frezarka (5 pkt.).
Jeśli uczestniczka kontynuuje pracę po sygnale „stop” (5 pkt.).
Jeśli uczestnik używa oliwek, balsamów i innych (5 pkt.).
Pomalowanie czerwonym lakierem paznokci lewej dłoni (5 pkt.).
JURY
1. Jury Mistrzostw powołuje Organizator.
2. Jury ocenia, przyznaje nagrody i wyróżnienia, a także interpretuje regulamin.
3. Uczestnicy z własnej woli poddają się ocenie i krytyce członków Jury.
4. Ocena i interpretacja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Żadne odwołania od decyzji Jury nie
będą uwzględniane.
5. Ogłoszenie wyników i ceremonia wręczenia nagród odbędzie się na scenie głównej 6 października 2018r.
NAGRODY
I nagroda: bon o wartości 400 zł do wykorzystania na zakup produktów w firmie EF (i w oddziałach, do
wykorzystania w przeciągu miesiąca od daty mistrzostw)
Jednostronicowy reportaż (o wartości 2200 zł ) w piśmie „Akademia Paznokcia” poświęcony
laureatowi. Termin ukazania się reportażu do uzgodnienia.
statuetka, dyplom, prenumerata pisma „Akademia Paznokcia” i nagrody rzeczowe od Organizatora oraz
sponsorów
II nagroda: bon o wartości 200 zł do wykorzystania na zakup produktów w firmie EF (i w oddziałach, do
wykorzystania w przeciągu miesiąca od daty mistrzostw), statuetka, dyplom, nagrody rzeczowe od
Organizatora oraz sponsorów
III nagroda: statuetka, dyplom, nagrody rzeczowe od Organizatora oraz sponsorów
PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Mistrzostw w terminie do 29 września 2018r.
2. Udział w Mistrzostwach jest płatny. Warunkiem wzięcia udziału w nich jest wpłata wpisowego w wysokości
120 zł brutto na konto
NAN Group
ul. Powstańców Warszawy 69
83-000 Pruszcz Gdański
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim
nr konta: 82833500030121015220000001
Podczas rejestracji w punkcie informacyjnym uczestnik winien okazać dowód tożsamości oraz dowód wniesionej
opłaty.
3. Nadsyłając zgłoszenie udziału uczestnik Mistrzostw tym samym przyjmuje warunki Regulaminu
Mistrzostw i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie
Danych Osobowych ( Dz.U. Nr.133 pozycja 883).
4. Integralnymi częściami Regulaminu są zgłoszenie uczestnictwa w Mistrzostwach, oświadczenie
uczestnika i modela udzielające Organizatorowi oraz MTG prawo do wykorzystania wykonanej pracy w
celach promocyjnych, dokumentacyjnych i marketingowych Organizatora Mistrzostwa oraz MTG.
5. Udział w Mistrzostwach jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystywania przez
Organizatora i MTG zdjęć z przebiegu Mistrzostw w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej
liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń,
nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Organizatora i MTG w zakresie związanym z
promocją Mistrzostw i targów URODA oraz Amberexpo.
6. W przypadku przyznania nagród pieniężnych i rzeczowych, Laureat nagrody (w rozumieniu osoby fizycznej
nieprowadzącej działalności gospodarczej) zobowiązany jest w ciągu trzech dni od jej odebrania do zapłaty
w kasie Organizatora lub przelewem na rachunek Organizatora, zryczałtowanego podatku dochodowego
w wysokości 10% wartości brutto otrzymanej nagrody. Firmy/osoby prowadzące działalność gospodarczą
odprowadzają same należny podatek na podstawie zaświadczenia o wartości nagrody, wydanego
przez Organizatora.
Niniejszym oświadczam, że zapoznał-am/-em się z treścią powyższego regulaminu, akceptuję zasady XXI
MISTRZOSTW STYLIZACJI PAZNOKCI NAIL MASTER CUP 2018 – „Pink&White” ŻEL oraz zobowiązuję
się do ich przestrzegania.
Ponadto oświadczam, że zapoznał-am/-em się z informacją Organizatora o przetwarzaniu danych
osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z
dnia 29 sierpnia 1997 roku na warunkach i zasadach określonych w przedstawionej informacji.