Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /firmy/nailmastercup_wp/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287
Pink & White – żel – Nail Master Cup

Pink & White – żel

R E G U L A M I N
XXII MISTRZOSTWA STYLIZACJI PAZNOKCI NAIL MASTER CUP 2019
– „Pink&White” ŻEL
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przepisy niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem) obowiązują
Uczestników XXII Mistrzostw Stylizacji Paznokci Nail Master Cup 2019 – „Pink&White” Żel
Integralnymi częściami Regulaminu są:
a. Zgłoszenie Uczestnictwa w Mistrzostwach (dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania,
telefon kontaktowy oraz informacje dot. wyboru konkurencji).
b. Oświadczenie Uczestnika udzielające Organizatorowi prawa do wykorzystania wykonanej
pracy w celach promocyjnych, dokumentacyjnych i marketingowych.
c. Oświadczenie Uczestnika i modelki udzielające Organizatorowi prawa do wykorzystania
wizerunku w celach promocyjnych, dokumentacyjnych i marketingowych.
d. Oświadczenie uczestnika, że jest autorem, właścicielem praw autorskich do zgłoszonych
w Konkursie prac – w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.
2.Organizatorem Mistrzostw jest Euro Fashion Akademia Paznokcia (zwanym dalej
Organizatorem).
3. Mistrzostwa odbędą się 5 października 2019r. w Centrum Wystawienniczo –
Kongresowym AmberExpo przy ul. Żaglowej 11 w Gdańsku, podczas 22. Targów
Kosmetycznych i Fryzjerskich URODA, (zwanym dalej MTG).
ZADANIE
Zadaniem uczestników jest przedłużenie paznokci obu dłoni techniką French Manicure
(pink & white) – żelem UV/LED lub polygelem. Proporcje idealnego frencha pomiędzy
różową a białą częścią powinny wynosić 1:1. Jednakże dopuszczalne jest, aby biała część
mieściła się w granicach 80-100% długości różowej części. Kształt paznokcia jest
narzucony, obowiązującym kształtem jest kwadrat. Każdy uczestnik maluje paznokcie
prawej dłoni czerwonym lakierem.
Mistrzostwa są otwarte i przeznaczone dla wszystkich, którzy potwierdzą zgłoszenie
uczestnictwa u Organizatora do dnia 21.09.2019r. i uiszczą opłatę 130 PLN
(Dywizja I) lub 150 PLN (Dywizja II) na konto Organizatora.
CZAS
Mistrzostwa odbędą się 5 października 2019r.
Mistrzostwa trwają 2,5 godz.
ZGŁOSZENIA
championships@nailmastercup.com
lub pod numerem telefonu: 58 692 22 20
ZASADY
1. Każdy stylista paznokci (osoba pełnoletnia) może wziąć udział, warunek to użycie
profesjonalnych materiałów i spełnienie kryteriów rejestracji.
2. Każdy uczestnik musi mieć swoją modelkę.
3. Każdy uczestnik musi mieć swoje materiały i produkty.
4. Wymagany jest pełen komplet przedłużonych paznokci techniką żelową. Możliwa jest
praca na systemie polygel.
5. Dłonie modelki będą sprawdzane przez sędziego technicznego przed startem
konkurencji.
Modelka nie może mieć przedłużonych paznokci lub mieć długich naturalnych paznokci
przed rozpoczęciem konkurencji. Maksymalna długość wolnej krawędzi to 1–2 mm.
6. Dłonie modelki nie powinny mieć żadnych zranień, biżuterii, zegarków, tatuaży oraz
charakterystycznych znamion. Za niedopełnienie tego punktu będą przyznawane punkty
ujemne (5 pkt.).
7. Pełne przedłużenie French Manicure (różowy&biały) może zająć maksymalnie 2,5
godziny.
8. Do modelowania i wykończenia paznokci nie można używać frezarki.
9. Proporcje idealnego frencha pomiędzy różową a białą częścią powinny wynosić 1:1.
Jednakże dopuszczalne jest, aby biała część mieściła się w granicach 80-100% długości
różowej części.
10. Długości paznokci powinny być takie same porównując obie dłonie względem siebie.
11. Paznokcie powinny być przygotowane „ręcznie” – używanie sztucznych paznokci na
całą płytkę paznokcia nie jest możliwe.
12. Dozwolona jest tylko technika pracy na formie. Nie wolno przygotowywać form przed
rozpoczęciem konkurencji. Niedozwolone jest używaniu tipsów.
13. Kształt paznokcia jest narzucony. Obowiązującym kształtem jest kwadrat. Modelka
będzie oceniana pod względem równomierności wszystkich paznokci.
14. Zabronione jest używanie oliwek, kremów polerskich, itp. Dłonie modelki mogą być
przemyte czystą wodą .
15. Żel nabłyszczający zastosowany jako wykończenie przy żelu jest dozwolony.
16. Malowanie paznokci od wewnętrznej strony wolnego brzegu jest zabronione.
17. Lakier podkładowy, wypełniacz nierówności typu ridge filler, lakier nawierzchniowy oraz
wysuszacze lakieru są zabronione.
18. Zabronione jest użycie żelu typu cover.
19. Paznokcie prawej dłoni będą malowane czerwonym lakierem. Lakier zapewnia
Organizator. Jeżeli pomalowana zostanie lewa ręka wówczas przyznane zostaną punkty
ujemne (5 pkt.).
20. Zabronione jest opracowywanie paznokci przed sygnałem „start”oraz po sygnale
„stop”.
21. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt i przywożą ze sobą modelkę. Pracują
używając własnych materiałów i urządzeń.
22. Organizator dopuszcza spóźnienie do 10 minut i wejście na konkurs pod warunkiem,
że jest jeszcze dla uczestnika wolne biurko.
23. Jeżeli ktoś chciałby się zapisać w ostatniej chwili to może to zrobić pod warunkiem, że
uiści opłatę startową oraz, że jest dla niego wolne biurko.
24. Organizator nie bierze odpowiedzialności za to, że ktoś nie przeczytał bądź nie
zrozumiał regulaminu.
25. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu, modyfikowania treści jego
podpunktów do 7 dni przed Mistrzostwami.
26. Uczestnicy Mistrzostw nie mogą publikować zdjęć prac w mediach społecznościowych,
przed ogłoszeniem wyników.
27. Wszelkie zmiany regulaminów będą publikowane na stronie internetowej Mistrzostw
www.nailmastercup.com.
MTG zapewnia miejsce pracy z podłączeniem do prądu. Należy zabrać ze sobą własne
lampy oświetleniowe.
Jakiekolwiek roszczenia prawne uczestników i modelek są wykluczone.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody i straty zawodniczek oraz
modelek.
OPIS KRYTERIÓW
Strefa wokół skórek (max 10 pkt.) – odległość masy od skórek, czy masa gładko łączy
się z płytką bez progów. Czy nie ma podpowietrzeń, czy nie ma resztek masy na wałach
okołopaznokciowych
Kształt (max 10 pkt.) – Kształt paznokci jest narzucony, obowiązującym kształtem jest
kwadrat, wszystkie paznokcie obu rąk muszą być dokładnie tak samo uformowane.
Długość (max 10 pkt.) – Wszystkie paznokcie muszą mieć taką samą długość. Proporcje
idealnego frencha pomiędzy różową a białą częścią powinny wynosić 1:1. Jednakże
dopuszczalne jest, aby biała część mieściła się w granicach 80-100% długości różowej
części.
Krzywa C/Linia włosa (max 10 pkt.) – Krzywa C musi być jednakowo wygięta na każdym
paznokciu (równomierny tunel: 40-50%). Paznokcie powinny być równomiernie
wymodelowane z zachowaniem jednolitej linii włosa na każdym paznokciu.
Obróbka powierzchni (max 10 pkt.) – Pod paznokciami i w wale paznokciowym nie
powinno być resztek kleju, opiłków akrylu czy pozostałości olejków. Powierzchnia bez
widocznych pęcherzyków powietrza. Jakość wykonania wolnego brzegu paznokcia – czy
jest jednakowo biały na każdym paznokciu.
Krawędzie boczne (max 20 pkt.) – czy są równe i prosto wychodzące z wałów
okołopaznokciowych , czy są na równej wysokości , czy są gładkie bez uszczerbków , czy
mają jednakową grubość)
Linia uśmiechu (max 10 pkt.) – Czy linia uśmiechu jest poprowadzona jednolicie na
każdym paznokciu. Czy jest wyraźna i czysta.
Połysk (max 5 pkt.) – Paznokieć powinien mieć połysk szkła.
Lakier (max 5 pkt.) – Perfekcyjne polakierowanie paznokci prawej dłoni. Lakierować
należy na całej długości paznokcia, wraz z linią włosa. Lakier nie może pozostać pod
paznokciem. Musi pokrywać powierzchnię jednolicie i mieć gładką powierzchnię.
Wygląd ogólny (max 5 pkt.) – Czy paznokcie zostały wymodelowane profesjonalnie,
czysto i dokładnie. Czy są odpowiednio cienkie i eleganckie? Czy przedłużenie pasuje do
dłoni? Uszkodzenia i zaczerwienienia skóry wokół paznokci wpływają negatywnie na
ocenę.
Punkty ujemne:
Jeśli uczestnik przed rozpoczęciem pracy przygotowuje paznokcie lub dłonie modelki
(5 pkt.).
Jeśli podczas pracy używane są niedozwolone produkty czy urządzenia np. frezarka
(5 pkt.).
Jeśli uczestniczka kontynuuje pracę po sygnale „stop” (5 pkt.).
Jeśli uczestnik używa oliwek, balsamów i innych (5 pkt.).
Pomalowanie czerwonym lakierem paznokci lewej dłoni (5 pkt.).
JURY
1. Jury Mistrzostw powołuje Organizator.
2. Jury ocenia, przyznaje nagrody i wyróżnienia, a także interpretuje regulamin.
3. Uczestnicy z własnej woli poddają się ocenie i krytyce członków Jury.
4. Ocena i interpretacja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Żadne odwołania od
decyzji Jury nie będą uwzględniane.
5. Ogłoszenie wyników i ceremonia wręczenia nagród odbędzie się na scenie głównej 5
października 2019r.
NAGRODY
I nagroda: bon o wartości 400 PLN do wykorzystania na zakup produktów w firmie EF
(i w oddziałach, do wykorzystania w przeciągu miesiąca od daty mistrzostw)
Jednostronicowy reportaż (o wartości 2200 PLN) w piśmie „Akademia Paznokcia”
poświęcony laureatowi. Termin ukazania się reportażu do uzgodnienia.
statuetka, dyplom, prenumerata pisma „Akademia Paznokcia” i nagrody rzeczowe od
Organizatora oraz sponsorów
II nagroda: bon o wartości 200 PLN do wykorzystania na zakup produktów w firmie EF
(i w oddziałach, do wykorzystania w przeciągu miesiąca od daty mistrzostw), statuetka,
dyplom, nagrody rzeczowe od Organizatora oraz sponsorów
III nagroda: statuetka, dyplom, nagrody rzeczowe od Organizatora oraz sponsorów
PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Mistrzostw w terminie do 29 września
2019r.
2. Udział w Mistrzostwach jest płatny. Warunkiem wzięcia udziału w nich jest wpłata
wpisowego w wysokości 130 PLN (I Dywizja) lub 150 PLN (II Dywizja) na konto
NAN Group
ul. Powstańców Warszawy 69
83-000 Pruszcz Gdański
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim
nr konta: 82833500030121015220000001
Podczas rejestracji w punkcie informacyjnym uczestnik winien okazać dowód tożsamości
oraz dowód wniesionej opłaty.
3. Nadsyłając zgłoszenie udziału uczestnik Mistrzostw tym samym przyjmuje warunki
Regulaminu Mistrzostw i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U. Nr.133 pozycja 883).
4. Integralnymi częściami Regulaminu są zgłoszenie uczestnictwa w Mistrzostwach,
oświadczenie uczestnika i modela udzielające Organizatorowi oraz MTG prawo do
wykorzystania wykonanej pracy w celach promocyjnych, dokumentacyjnych
i marketingowych Organizatora Mistrzostwa oraz MTG.
5. Udział w Mistrzostwach jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do
wykorzystywania przez Organizatora i MTG zdjęć z przebiegu Mistrzostw
w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym
nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do
rozpowszechniania w ramach działań Organizatora i MTG w zakresie związanym
z promocją Mistrzostw i targów URODA oraz Amberexpo.
6. W przypadku przyznania nagród pieniężnych i rzeczowych, Laureat nagrody
(w rozumieniu osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) zobowiązany
jest w ciągu trzech dni od jej odebrania do zapłaty w kasie Organizatora lub przelewem
na rachunek Organizatora, zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10%
wartości brutto otrzymanej nagrody. Firmy/osoby prowadzące działalność gospodarczą
odprowadzają same należny podatek na podstawie zaświadczenia o wartości nagrody,
wydanego przez Organizatora.