Pink & White – akryl

R E G U L A M I N

XX MISTRZOSTWA STYLIZACJI PAZNOKCI NAIL MASTER CUP 2017
– „Pink&White” AKRYL

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przepisy niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem) obowiązują Uczestników XX Mistrzostw Stylizacji Paznokci Nail Master Cup 2017 – „Pink&White” Akryl.
Integralnymi częściami Regulaminu są:
a. Zgłoszenie Uczestnictwa w Mistrzostwach (dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz informacje dot. wyboru konkurencji).
b. Oświadczenie Uczestnika udzielające Organizatorowi prawa do wykorzystania wykonanej pracy w celach promocyjnych, dokumentacyjnych i marketingowych.
c. Oświadczenie Uczestnika i modelki udzielające Organizatorowi prawa do wykorzystania wizerunku w celach promocyjnych, dokumentacyjnych i marketingowych.
d. Oświadczenie uczestnika, że jest autorem, właścicielem praw autorskich do zgłoszonych w Konkursie prac – w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.

2. Organizatorem Mistrzostw jest Euro Fashion Akademia Paznokcia (zwanym dalej Organizatorem).

3. Mistrzostwa odbędą się 7 października 2017 r. w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym AmberExpo przy ul. Żaglowej 11 w Gdańsku, podczas 20. Targów Kosmetycznych i Fryzjerskich URODA, (zwanym dalej MTG).

ZADANIE
Zadaniem uczestników jest przedłużenie paznokci obu dłoni techniką French Manicure (pink & white) – akrylem. Proporcje idealnego frencha pomiędzy różową a białą częścią powinny wynosić 1:1. Jednakże dopuszczalne jest, aby biała część mieściła się w granicach 80-100% długości różowej części. Kształt paznokcia jest narzucony, obowiązującym kształtem jest kwadrat. Każdy uczestnik maluje paznokcie prawej dłoni czerwonym lakierem.
Mistrzostwa są otwarte i przeznaczone dla wszystkich, którzy potwierdzą zgłoszenie uczestnictwa u Organizatora do dnia 20.09.2017 roku i uiszczą opłatę 100 zł na konto Organizatora.

CZAS

Mistrzostwa odbędą się 7 października 2017 r.
Mistrzostwa trwają 2,5 godz.

 

ZGŁOSZENIA
championships@nailmastercup.com
lub pod numerem telefonu: 58 692 22 20

 

ZASADY
1. Każdy stylista paznokci (osoba pełnoletnia) może wziąć udział, warunek to użycie profesjonalnych materiałów i spełnienie kryteriów rejestracji.
2. Każdy uczestnik musi mieć swoją modelkę.
3. Każdy uczestnik musi mieć swoje materiały i produkty.
4. Wymagany jest pełny komplet przedłużonych paznokci techniką akrylową.
5. Dłonie modelki będą sprawdzane przez sędziego technicznego przed startem konkurencji.
Modelka nie może mieć przedłużonych paznokci lub mieć długich naturalnych paznokci przed rozpoczęciem konkurencji. Maksymalna długość wolnej krawędzi to 1–2 mm.
6. Dłonie modelki nie powinny mieć żadnych zranień, biżuterii, zegarków, tatuaży oraz charakterystycznych znamion. Za niedopełnienie tego punktu będą przyznawane punkty ujemne.
7. Pełne przedłużenie French Manicure (różowy&biały) może zająć maksymalnie 2,5 godziny.
8. Do modelowania i wykończenia paznokci nie można używać frezarki.
9. Proporcje idealnego frencha pomiędzy różową a białą częścią powinny wynosić 1:1. Jednakże dopuszczalne jest, aby biała część mieściła się w granicach 80-100% długości różowej części.
10. Długości paznokci powinny być takie same porównując obie dłonie względem siebie.
11. Paznokcie powinny być przygotowane „ręcznie” – używanie sztucznych paznokci na całą płytkę paznokcia nie jest możliwe.
12. Technika pracy na formę, tipsa naturalnego lub przezroczystego. Formy ani tipsy nie mogą być wcześniej docięte, ani dopasowane.
13. Nie jest możliwe używanie tipsów French – linia uśmiechu musi być wymodelowana „ręcznie” na obu dłoniach (za pomocą białego akrylu).
14. Kształt paznokcia jest narzucony. Obowiązującym kształtem jest kwadrat. Modelka będzie oceniana pod względem równomierności wszystkich paznokci.
15. Zabronione jest używanie oliwek, kremów polerskich, warstw nabłyszczających, itp. Dłonie modelki mogą być przemyte czystą wodą .
16. Paznokcie akrylowe powinny zostać wypolerowane. Żel nabłyszczający zastosowany jako wykończenie przy akrylu jest zabroniony.
17. Malowanie paznokci od wewnętrznej strony wolnego brzegu jest zabronione.
18. Lakier podkładowy, wypełniacz nierówności typu ridge filler, lakier nawierzchniowy oraz wysuszacze lakieru są zabronione.
19. Zabronione jest używanie covera.
20. Paznokcie prawej dłoni będą malowane czerwonym lakierem. Lakier zapewnia Organizator. Jeżeli pomalowana zostanie lewa ręka wówczas przyznane zostaną punkty ujemne.
21. Zabronione jest opracowywanie paznokci przed sygnałem „start”oraz po sygnale „stop”.
22. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt i przywożą ze sobą modelkę. Pracują używając własnych materiałów i urządzeń.
23.Organizator dopuszcza spóźnienie do 10 minut i wejście na konkurs pod warunkiem, że jest jeszcze dla uczestnika wolne biurko.
24. Jeżeli ktoś chciałby się zapisać w ostatniej chwili to może to zrobić pod warunkiem, że uiści opłatę startową oraz, że jest to dla niego wolne biurko.
25. Organizator nie bierze odpowiedzialności za to, że ktoś nie przeczytał bądź nie zrozumiał regulaminu.
26.Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu, modyfikowania treści jego podpunktów do 7 dni przed Mistrzostwami.
27. Uczestnicy mistrzostw nie mogą publikować zdjęć prac w mediach społecznościowych, przed ogłoszeniem wyników.
28. Wszelkie zmiany regulaminów będą publikowane na stronie internetowej.

MTG zapewnia miejsce pracy z podłączeniem do prądu. Należy zabrać ze sobą własne lampy oświetleniowe.
Jakiekolwiek roszczenia prawne uczestników i modelek są wykluczone.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody i straty zawodniczek oraz modelek.

OPIS KRYTERIÓW
Strefa wokół skórek – odległość masy od skórek, czy masa  gładko łączy się z płytką bez progów. Czy nie ma podpowietrzeń, czy nie ma resztek masy na wałach okołopaznokciowych  – max 10 pkt
Kształt – kształt paznokci jest narzucony, obowiązującym kształtem jest kwadrat, wszystkie paznokcie obu rąk muszą być dokładnie tak samo uformowane. – max 10 pkt.
Długość – wszystkie paznokcie muszą mieć taką samą długość. Proporcje idealnego frencha pomiędzy różową a białą częścią powinny wynosić 1:1. Jednakże dopuszczalne jest, aby biała część mieściła się w granicach 80-100% długości różowej części. – max 10 pkt.
Krzywa C/Linia włosa – krzywa C musi być jednakowo wygięta na każdym paznokciu (równomierny tunel: 40-50%). Żadna z krawędzi bocznych nie może być uformowana wyżej niż pozostałe. Paznokcie powinny być równomiernie wymodelowane z zachowaniem jednolitej linii włosa na każdym paznokciu. – max 10 pkt.
Obróbka powierzchni – pod paznokciami i w wale paznokciowym nie powinno być resztek kleju, opiłków akrylu czy pozostałości olejków. Powierzchnia bez widocznych pęcherzyków powietrza. Nie może być widoczny tips. Jakość wykonania wolnego brzegu paznokcia – czy jest jednakowo biały na każdym paznokciu. – max 10 pkt.
Krawędzie boczne – czy są równe i prosto wychodzące z wałów okołopaznokciowych , czy są na równej wysokości , czy są gładkie bez uszczerbków , czy mają jednakową grubość) – max 20 pkt.
Linia uśmiechu – czy linia uśmiechu jest poprowadzona jednolicie na każdym paznokciu. Czy jest wyraźna i czysta – max 10 pkt.
Ślady pilnika/połysk – na powierzchni paznokcia nie mogą być widoczne ślady pilnika. Paznokieć powinien mieć połysk szkła – max 5 pkt.
Lakier – perfekcyjne polakierowanie paznokci prawej dłoni. Lakierować należy na całej długości paznokcia, wraz z linią włosa. Lakier nie może pozostać pod paznokciem. Musi pokrywać powierzchnię jednolicie i mieć gładką powierzchnię – max 5 pkt.
Wygląd ogólny – czy paznokcie zostały wymodelowane profesjonalnie, czysto i dokładnie. Czy są odpowiednio cienkie i eleganckie? Czy przedłużenie pasuje do dłoni? Uszkodzenia i zaczerwienienia skóry wokół paznokci wpływają negatywnie na ocenę – max 10 pkt.

Punkty ujemne:
Jeśli uczestnik przed rozpoczęciem pracy przygotowuje paznokcie lub dłonie modelki.
Jeśli podczas pracy używane są niedozwolone produkty czy urządzenia np. frezarka.
Jeśli uczestniczka kontynuuje pracę po sygnale „stop”.
Jeśli uczestnik używa oliwek, balsamów i innych.
Pomalowanie czerwonym lakierem paznokci prawej dłoni.

JURY
1. Jury Mistrzostw powołuje Organizator.
2. Jury ocenia, przyznaje nagrody i wyróżnienia, a także interpretuje regulamin.
3. Uczestnicy z własnej woli poddają się ocenie i krytyce członków Jury.
4. Ocena i interpretacja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Żadne odwołania od decyzji Jury nie będą uwzględniane.
5. Ogłoszenie wyników i ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 7 października 2017 r.

 

NAGRODY
I nagroda: bon o wartości 400 zł do wykorzystania na zakup produktów w firmie EF (i w oddziałach, do wykorzystania w przeciągu miesiąca od daty mistrzostw)
Bon o wartości 500 zł do wykorzystania na szkolenia, warsztaty i pokazy w firmie Euro Fashion Akademia Paznokcia (w przeciągu pół roku od daty mistrzostw)
statuetka, dyplom, prenumerata pisma „Akademia Paznokcia” i nagrody rzeczowe od Organizatora oraz sponsorów
II nagroda: bon o wartości 200 zł do wykorzystania na zakup produktów w firmie EF (i w oddziałach, do wykorzystania w przeciągu miesiąca od daty mistrzostw), statuetka, dyplom, nagrody rzeczowe od Organizatora oraz sponsorów
III nagroda:  statuetka, dyplom, nagrody rzeczowe od Organizatora oraz sponsorów

PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Mistrzostw w terminie do 29 września 2017r.

2. Udział w Mistrzostwach jest płatny. Warunkiem wzięcia udziału w nich jest wpłata wpisowego w wysokości 100 zł brutto na konto
NAN Group
ul. Powstańców Warszawy 69
83-000 Pruszcz Gdański
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim
nr konta: 82833500030121015220000001

Podczas rejestracji w punkcie informacyjnym uczestnik winien okazać dowód tożsamości oraz dowód wniesionej opłaty.

3. Nadsyłając zgłoszenie udziału uczestnik Mistrzostw tym samym przyjmuje warunki Regulaminu Mistrzostw i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U. Nr.133 pozycja 883).
4. Integralnymi częściami Regulaminu są zgłoszenie uczestnictwa w Mistrzostwach, oświadczenie uczestnika i modela udzielające Organizatorowi oraz MTG prawo do wykorzystania wykonanej pracy w celach promocyjnych, dokumentacyjnych i marketingowych Organizatora Mistrzostwa oraz MTG.

5. Udział w Mistrzostwach jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystywania przez Organizatora i MTG zdjęć z przebiegu Mistrzostw w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Organizatora i MTG w zakresie związanym z promocją Mistrzostw i targów URODA oraz Amberexpo.
6. Nadesłanie zgłoszenia udziału w Mistrzostwach jest jednocześnie oświadczeniem, że autor wyjaśnił prawa osób portretowanych i osoby sportretowane wyrażają zgodę na ich publikację dla celów promocyjnych Mistrzostw oraz, że autor przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi Mistrzostw.
7. W przypadku przyznania nagród pieniężnych i rzeczowych, Laureat nagrody (w rozumieniu osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) zobowiązany jest w ciągu trzech dni od jej odebrania do zapłaty w kasie Organizatora lub przelewem na rachunek Organizatora, zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości brutto otrzymanej nagrody. Firmy/osoby prowadzące działalność gospodarczą odprowadzają same należny podatek na podstawie zaświadczenia o wartości nagrody, wydanego przez Organizatora.