Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /firmy/nailmastercup_wp/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287
Salon Nails – pink & white – Nail Master Cup

Salon Nails – pink & white

R E G U L A M I N
XXII MISTRZOSTWA STYLIZACJI PAZNOKCI NAIL MASTER CUP 2019
– “PINK&WHITE” SALON NAILS
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przepisy niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem) obowiązują Uczestników XXII Mistrzostw
Stylizacji Paznokci Nail Master Cup 2019 – , „Pink&White” Salon Nails.
Integralnymi częściami Regulaminu są:
a. Zgłoszenie Uczestnictwa w Mistrzostwach (dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon
kontaktowy oraz informacje dot. wyboru konkurencji).
b. Oświadczenie Uczestnika udzielające Organizatorowi prawa do wykorzystania wykonanej pracy w celach
promocyjnych, dokumentacyjnych i marketingowych.
c. Oświadczenie Uczestnika i modelki udzielające Organizatorowi prawa do wykorzystania wizerunku
w celach promocyjnych, dokumentacyjnych i marketingowych.
d. Oświadczenie uczestnika, że jest autorem, właścicielem praw autorskich do zgłoszonych w Konkursie
prac – w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.
2. Organizatorem Mistrzostw jest Euro Fashion Akademia Paznokcia (zwanym dalej Organizatorem).
3. Mistrzostwa odbędą się 5 października 2019 r. w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym AmberExpo
przy ul. Żaglowej 11 w Gdańsku, podczas 22. Targów Kosmetycznych i Fryzjerskich URODA, (zwanym dalej
MTG).
ZADANIE
Zadanie polega na przedłużeniu paznokci na jednej dłoni (french manicure – pink&white) wersja salonowa.
Długość białej końcówki powinna wynosi 1/3-1/2 długości łoża paznokcia. Wybrany kształt paznokci
powinien być identyczny na każdym palcu.
Kształt przedłużenia powinien być dobrany do kształtu dłoni i paznokci modelki. Produkty do wykonania
przedłużenia łoża paznokcia (covery) są dozwolone. Czas pracy 1 godz.
Mistrzostwa są otwarte i przeznaczone dla wszystkich, którzy potwierdzą zgłoszenie uczestnictwa
u Organizatora do dnia 21.09.2019r. i uiszczą opłatę 130 PLN (Dywizja I) lub 150 PLN (Dywizja II) na konto
Organizatora.
CZAS
Mistrzostwa odbędą się 5 października 2019r.
Mistrzostwa trwają 1 godz.
ZGŁOSZENIA
championships@nailmastercup.com
lub pod numerem telefonu: 58 692 22 20
ZASADY
1. Każdy stylista paznokci (osoba pełnoletnia) może wziąć udział w Mistrzostwach. Warunkiem jest użycie
profesjonalnych materiałów i produktów oraz spełnienie kryteriów rejestracji.
2. Każdy uczestnik musi mieć swoją modelkę.
3. Każdy uczestnik musi mieć swoje materiały i produkty.
4. Użycie frezarek jest zabronione.
5. Dłonie modelki będą sprawdzane przez sędziego technicznego przed startem konkurencji.
Modelka nie może mieć przedłużonych paznokci lub mieć długich naturalnych paznokci przed rozpoczęciem
konkurencji. Maksymalna długość wolnej krawędzi to 1–2 mm.
6. Dłonie modelki nie powinny mieć żadnych zranień, biżuterii, zegarków, tatuaży, charakterystycznych
znamion. Jeśli warunki te nie będą spełnione wówczas taka modelka zostanie zdyskwalifikowana.
7. Niestylizowana podczas konkursu dłoń modelki powinna mieć naturalne paznokcie celem porównania
przez jurorów jak wykonana stylizacja wpłynęła na poprawienie wyglądu dłoni.
8. Dopuszczalna technika pracy to akryl lub żel. Możliwa jest także praca na systemie polygel.
9. Technika pracy na formę, tipsa przezroczystego lub naturalnego. Formy ani tipsy nie mogą być wcześniej
docięte, ani dopasowane.
10. Dozwolone są tipsy naturalne oraz przezroczyste. Nie jest możliwe używanie tipsów french – linia
uśmiechu musi być wymodelowana „ręcznie” za pomocą białego żelu, polygelu lub akrylu.
11. Czas pracy 1 godz.
12. Paznokcie powinny być przygotowane „ręcznie” – używanie sztucznych paznokci na całą płytkę
paznokcia nie jest możliwe.
13. Przedłużane są paznokcie na jednej dłoni (french manicure – pink&white) wersja salonowa. Długość
białej końcówki powinna wynosi 1/3-1/2 długości łoża paznokcia.
14. Paznokcie powinny mieć długość proporcjonalną względem siebie (3 środkowe paznokcie powinny być
takiej samej długości, a paznokieć kciuka oraz palca małego powinny być proporcjonalne w stosunku do
pozostałych tak, aby stylizacja wyglądała poprawnie).
15. Wybrany kształt paznokci jest dowolny i powinien być identyczny na każdym palcu. Kształt przedłużenia
powinien być dobrany do kształtu dłoni i paznokci modelki. Produkty do wykonania przedłużenia łoża
paznokcia (covery) są dozwolone.
16. Linia uśmiechu musi być wymodelowana ręcznie. Nie można opracowywać jej pilnikiem, frezarką ani
żadnym innym narzędziem.
17. Malowanie paznokci od wewnętrznej strony wolnego brzegu jest zabronione.
18. Produkty rozpuszczające typu line out oraz wypełniacze nierówności są zabronione.
19. Paznokcie muszą być wyczyszczone z pyłu. Gloss gel zastosowany jako wykończenie jest dozwolony
(tylko przy metodzie żelowej, polygelu). Przy metodzie akrylowej dopuszczalne jest top coaty nie
wymagające utwardzenia w lampie UV/LED.
20. Paznokcie oraz dłonie modelki po wykonaniu stylizacji mogą zostać przemyte czystą wodą.
21. Użycie oliwki, kremu, balsamu, mgiełki lub innego produktu nawilżającego lub natłuszczającego jest
niedopuszczalne i będzie skutkowało przyznaniem punktów ujemnych (5 pkt).
22. Paznokcie dłoni niestylizowanej nie powinny być niczym pomalowane tak, aby juror mógł dokładnie
ocenić różnicę pomiędzy jedną a drugą dłonią.
23. Zabronione jest opracowywanie paznokci przed sygnałem „start” oraz po sygnale „stop”.
24. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt i przywożą ze sobą modelkę. Pracują używając własnych
materiałów i urządzeń.
25. Organizator dopuszcza spóźnienie do 10 minut i wejście na konkurs pod warunkiem, że jest jeszcze dla
uczestnika wolne biurko.
26. Jeżeli ktoś chciałby się zapisać w ostatniej chwili to może to zrobić pod warunkiem, że uiści opłatę
startową oraz, że jest dla niego wolne biurko.
27. Organizator nie bierze odpowiedzialności za to, że ktoś nie przeczytał bądź nie zrozumiał regulaminu.
28. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu, modyfikowania treści jego podpunktów do 7
dni przed Mistrzostwami.
29. Uczestnicy Mistrzostw nie mogą publikować zdjęć prac w mediach społecznościowych, przed
ogłoszeniem wyników.
30. Wszelkie zmiany regulaminów będą publikowane na stronie internetowej Mistrzostw
www.nailmastercup.com.
MTG zapewnia miejsce pracy z podłączeniem do prądu. Należy zabrać ze sobą własne lampki
oświetleniowe.
Jakiekolwiek roszczenia prawne uczestników i modelek są wykluczone.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody i straty zawodniczek oraz modelek.
OPIS KRYTERIÓW
Kształt (max 5 pkt.) – dobrany kształt musi pasować do dłoni i być jednakowy na wszystkich paznokciach.
Długość (max 5 pkt.) – wszystkie paznokcie muszą mieć proporcjonalną długość. Długość białej części
paznokcia musi wynosić 1/3-1/2 długości łoża paznokcia.
Krzywa C/tunel (max 10 pkt.) – tunel musi być jednakowo wygięty na każdym paznokciu. Krzywa wklęsła
i krzywa wypukła muszą być jednakowo uformowane na każdym paznokciu.
Krzywa C (max 5 pkt.) – apex musi być we właściwym miejscu. Krzywa C musi mieć taki sam kształt na
każdym paznokciu.
Linia uśmiechu (max 5 pkt.) – linia uśmiechu musi być poprowadzona jednolicie na każdym paznokciu.
Obróbka powierzchni (max 5 pkt.) – pod paznokciami i w wale paznokciowym nie powinno być resztek
kleju, opiłków akrylu czy żelu. Powierzchnia bez widocznych pęcherzyków powietrza. Nie może być
widoczny tips. Jakość wykonania wolnego brzegu paznokcia – czy jest jednakowo biały na każdym
paznokciu. Czy brzegi paznokcia są wykończone na każdym paznokciu.
Wygląd ogólny (max 5 pkt.) – paznokcie powinny być wymodelowane profesjonalnie, czysto i dokładnie, bez
widocznych cieni na produkcie. Okolice skórek powinny być opracowane czysto, bez widocznych „przejść”.
Kolor covera musi być dobrze dobrany do koloru dłoni.
Punkty ujemne:
Jeśli uczestnik przed rozpoczęciem pracy przygotowuje paznokcie lub dłonie modelki (5pkt).
Jeśli podczas pracy używane są niedozwolone produkty czy urządzenia np. frezarka (5pkt).
Jeśli uczestniczka kontynuuje pracę po sygnale „stop” (5pkt).
Jeśli uczestnik używa oliwek, balsamów i innych (5pkt).
JURY
1. Jury Mistrzostw powołuje Organizator.
2. Jury ocenia, przyznaje nagrody i wyróżnienia, a także interpretuje regulamin.
3. Uczestnicy z własnej woli poddają się ocenie i krytyce członków Jury.
4. Ocena i interpretacja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Żadne odwołania od decyzji Jury nie
będą uwzględniane.
5. Ogłoszenie wyników i ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 5 października 2019 r.
NAGRODY
I nagroda: bon o wartości 400 PLN do wykorzystania na zakup produktów w firmie EF (i w oddziałach, do
wykorzystania w przeciągu miesiąca od daty mistrzostw)
Jednostronicowy reportaż (o wartości 2200 PLN) w piśmie „Akademia Paznokcia” poświęcony
laureatowi. Termin ukazania się reportażu do uzgodnienia.
statuetka, dyplom, prenumerata pisma „Akademia Paznokcia” i nagrody rzeczowe od Organizatora oraz
sponsorów
II nagroda: bon o wartości 200 PLN do wykorzystania na zakup produktów w firmie EF (i w oddziałach, do
wykorzystania w przeciągu miesiąca od daty mistrzostw), statuetka, dyplom, nagrody rzeczowe od
Organizatora oraz sponsorów
III nagroda: statuetka, dyplom, nagrody rzeczowe od Organizatora oraz sponsorów
PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Mistrzostw w terminie do 29 września 2019r.
2. Udział w Mistrzostwach jest płatny. Warunkiem wzięcia udziału w nich jest wpłata wpisowego w wysokości
130 PLN (I Dywizja) lub 150 PLN (II Dywizja) na konto:
NAN Group
ul. Powstańców Warszawy 69
83-000 Pruszcz Gdański
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim
nr konta: 82833500030121015220000001
Podczas rejestracji w punkcie informacyjnym uczestnik winien okazać dowód tożsamości oraz dowód
wniesionej opłaty.
3. Nadsyłając zgłoszenie udziału uczestnik Mistrzostw tym samym przyjmuje warunki Regulaminu
Mistrzostw i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie
Danych Osobowych ( Dz.U. Nr.133 pozycja 883).
4. Integralnymi częściami Regulaminu są zgłoszenie uczestnictwa w Mistrzostwach, oświadczenie
uczestnika i modela udzielające Organizatorowi oraz MTG prawo do wykorzystania wykonanej pracy
w celach promocyjnych, dokumentacyjnych i marketingowych Organizatora Mistrzostwa oraz MTG.
5. Udział w Mistrzostwach jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystywania przez
Organizatora i MTG zdjęć z przebiegu Mistrzostw w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej
liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń,
nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Organizatora i MTG w zakresie związanym
z promocją Mistrzostw i targów URODA oraz Amberexpo.
6. W przypadku przyznania nagród pieniężnych i rzeczowych, Laureat nagrody (w rozumieniu osoby
fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) zobowiązany jest w ciągu trzech dni od jej odebrania do
zapłaty w kasie Organizatora lub przelewem na rachunek Organizatora, zryczałtowanego podatku
dochodowego w wysokości 10% wartości brutto otrzymanej nagrody. Firmy/osoby prowadzące działalność
gospodarczą odprowadzają same należny podatek na podstawie zaświadczenia o wartości nagrody,
wydanego przez Organizatora.