Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /firmy/nailmastercup_wp/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287
Soak Off – manicure – Nail Master Cup

Soak Off – manicure

R E G U L A M I N
XXII MISTRZOSTWA STYLIZACJI PAZNOKCI NAIL MASTER CUP 2019
MANICURE HYBRYDOWY “SOAK-OFF”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przepisy niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem) obowiązują
Uczestników XXII Mistrzostw Stylizacji Paznokci Nail Master Cup 2019 – Manicure
Hybrydowego „Soak-off”.
Integralnymi częściami Regulaminu są:
a. Zgłoszenie Uczestnictwa w Mistrzostwach (dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania,
telefon kontaktowy oraz informacje dot. wyboru konkurencji).
b. Oświadczenie Uczestnika udzielające Organizatorowi prawa do wykorzystania
wykonanej pracy w celach promocyjnych, dokumentacyjnych i marketingowych.
c. Oświadczenie Uczestnika i modelki udzielające Organizatorowi prawa do
wykorzystania wizerunku w celach promocyjnych, dokumentacyjnych i marketingowych.
d. Oświadczenie uczestnika, że jest autorem, właścicielem praw autorskich do
zgłoszonych w Konkursie prac – w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.
2. Organizatorem Mistrzostw jest Euro Fashion Akademia Paznokcia (zwanym dalej
Organizatorem).
3. Mistrzostwa odbędą się 5 października 2019 r. w Centrum Wystawienniczo –
Kongresowym AmberExpo przy ul. Żaglowej 11 w Gdańsku, podczas 22. Targów
Kosmetycznych i Fryzjerskich URODA, (zwanym dalej MTG).
ZADANIE
Zadaniem uczestników jest wykonanie French Manicure na naturalnej płytce paznokcia,
żelem hybrydowym. Kształt paznokcia nie jest narzucony, ale na wszystkich paznokciach
musi być jednakowy. Jedna dłoń french manicure (wszystkie paznokcie). Druga dłoń
french manicure (na trzech środkowych palcach), mały i kciuk pomalowane czerwoną
kryjącą hybrydą. Czas pracy: 75 min.
Mistrzostwa są otwarte i przeznaczone dla wszystkich, którzy potwierdzą zgłoszenie
uczestnictwa u Organizatora do dnia 21.09.2019r. i uiszczą opłatę 130 PLN (Dywizja I) lub
150 PLN (Dywizja II) na konto Organizatora.
CZAS
Mistrzostwa odbędą się 5 października 2019 r.
Mistrzostwa trwają 75 min.
ZGŁOSZENIA
championships@nailmastercup.com
lub pod numerem telefonu: 58/692-22-20
ZASADY
1. Każdy stylista paznokci (osoba pełnoletnia) może wziąć udział w Mistrzostwach.
Warunkiem jest używanie profesjonalnych materiałów i produktów oraz spełnienie
kryteriów rejestracji.
2. Każdy uczestnik przywozi ze sobą swoją modelkę.
3. Każdy uczestnik musi mieć swoje materiały i produkty.
4. Użycie frezarki jest zabronione.
5. Pilnik może być wykorzystywany tylko do wykonania tradycyjnego manicure. Nie wolno
piłować/poprawiać powierzchni utwardzonego żelu hybrydowego.
6. Uczestnicy mają 75 min. na ukończenie manicure hybrydowego. Jedna dłoń french
manicure (wszystkie paznokcie). Druga dłoń french manicure (na trzech środkowych
palcach), mały i kciuk pomalowane czerwoną kryjącą hybrydą. Krawędzie paznokcia
muszą być pomalowane.
7. Przed rozpoczęciem Mistrzostw modelki nie mogą mieć przedłużonych paznokci ani
żadnych produktów na paznokciach.
8. Dłonie modelek zostaną sprawdzone przez sędziów technicznych przed rozpoczęciem
Mistrzostw. Wszelkie zniszczenia/zranienia na rękach modelek, palcach lub paznokciach
powstałe podczas konkurencji będą skutkowały ujemnymi punktami na karcie oceny.
9. Na rękach modelek może być zrobiony manicure pielęgnacyjny przed konkurencją.
10. Manicure hybrydowy musi być wykonany na naturalnych paznokciach. Zabronione jest
wykonanie manicure hybrydowego na przedłużonych paznokciach.
11. Kształt wybrany przez uczestnika musi pasować do naturalnej płytki modelki i musi być
identyczny na każdym paznokciu.
12. Wszystkie produkty, które będą potrzebne do pracy muszą być przed rozpoczęciem
konkurencji ustawione na stoliku.
13. Dopuszczalna jest praca tylko i wyłącznie na żelu hybrydowym w butelce
z pędzelkiem. Można używać dodatkowych pędzelków (innych niż oryginalne w butelce).
14. Zadaniem tej konkurencji jest nałożenie produktu hybrydowego na paznokcie dwóch
dłoni. Kciuk i mały palec na jednej dłoni mają być pokryte czerwoną kryjącą hybrydą. Palec
wskazujący, środkowy i serdeczny muszą zostać wykonane w stylu french.
15. Produkty zawierające brokat, połysk, perłę, pył oraz produkty nieprzezroczyste (np.
typu cover) są zabronione – użycie ww produktów skutkuje dyskwalifikacją uczestnika. Nie
wolno używać produktów mlecznych i półkryjących. Dozwolony jest transparentny róż lub
clear.
16. W razie wątpliwości co do rodzaju użytego produktu jurorzy mogą poprosić
o ściągnięcie hybrydy z jednego lub kilku palców poprzez jej odmoczenie.
17. Dłonie modelki oraz nadgarstki nie powinny mieć żadnych zranień, biżuterii, zegarków,
tatuaży charakterystycznych znamion. Nieprzestrzeganie tego punktu skutkuje
przyznaniem punktów ujemnych.
18. Paznokcie oraz dłonie modelki po wykonaniu stylizacji mogą zostać przemyte czystą
wodą. Użycie oliwki, kremu, balsamu, mgiełki lub innego produktu nawilżającego lub
natłuszczającego jest niedopuszczalne i będzie skutkowało przyznaniem punktów
ujemnych.
19. Zabronione jest opracowywanie paznokci przed sygnałem „start” oraz po sygnale
„stop”.
20. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt i przywożą ze sobą modelkę. Pracują
używając własnych materiałów i urządzeń.
21. Różowy odcień używany do frencha powinien współgrać z karnacją modelki.
22. Na stoliku mogą znajdować się jedynie produkty dozwolone w danej konkurencji.
23. Organizator dopuszcza spóźnienie do 10 minut i wejście na konkurs pod warunkiem,
że jest jeszcze dla uczestnika wolne biurko.
24. Jeżeli ktoś chciałby się zapisać w ostatniej chwili to może to zrobić pod warunkiem,
że uiści opłatę startową oraz, że jest to dla niego wolne biurko.
25. Organizator nie bierze odpowiedzialności za to, że ktoś nie przeczytał bądź nie
zrozumiał regulaminu.
26. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu, modyfikowania treści jego
podpunktów do 7 dni przed Mistrzostwami.
27. Uczestnicy Mistrzostw nie mogą publikować zdjęć prac w mediach społecznościowych,
przed ogłoszeniem wyników.
28. Wszelkie zmiany regulaminów będą publikowane na stronie internetowej Mistrzostw
www.nailmastercup.com.
MTG zapewnia miejsce pracy wraz z podłączeniem do prądu. Należy zabrać ze sobą
własne lampki oświetleniowe.
Jakiekolwiek roszczenia prawne uczestników i modelek są wykluczone.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody i straty zawodniczek oraz
modelek.
OPIS KRYTERIÓW
Kształt (max 10 pkt.) – Kształt paznokci nie jest narzucony, ale na wszystkich paznokciach
musi być jednakowy.
Długość (max 10 pkt.) – Długość paznokci jest dowolna. Wybrana długość musi być taka
sama na wszystkich paznokciach.
Obróbka powierzchni (max 10 pkt.) – Pod paznokciami i w wale paznokciowym nie
powinno być resztek produktu, opiłków. Powierzchnia bez widocznych pęcherzyków
powietrza. Okolice skórek powinny być opracowane czysto, bez widocznych „przejść”.
Wolny brzeg musi być starannie wykończony.
Linia uśmiechu (max 16 pkt.) – Czy linia uśmiechu jest poprowadzona jednolicie na
każdym paznokciu.
Kolor (max 4 pkt.) – Czerwona hybryda powinna być położona na całej długości
paznokcia, wraz z linią włosa. Lakier nie może pozostać pod paznokciem. Musi pokrywać
paznokcie jednolicie i mieć gładką powierzchnię.
Wygląd ogólny (max 10 pkt.) – Czy paznokcie zostały wymodelowane profesjonalnie,
czysto i dokładnie. Czy są odpowiednio cienkie i eleganckie? Uszkodzenia
i zaczerwienienia skóry wokół paznokci wpływają negatywnie na ocenę.
Punkty ujemne:
Jeśli uczestnik przed rozpoczęciem pracy przygotowuje paznokcie lub dłonie modelki (5
pkt.).
Jeśli podczas pracy używane są niedozwolone produkty czy urządzenia np. frezarka (5
pkt.).
Jeśli uczestniczka kontynuuje pracę po sygnale „stop” (5 pkt.).
Jeśli uczestnik użył oliwki, balsamu lub innego pachnącego produktu (5 pkt.)
JURY
1. Jury Mistrzostw powołuje Organizator.
2. Jury ocenia, przyznaje nagrody i wyróżnienia, a także interpretuje regulamin.
3. Uczestnicy z własnej woli poddają się ocenie i krytyce członków Jury.
4. Ocena i interpretacja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Żadne odwołania od
decyzji Jury nie będą uwzględniane.
5. Ogłoszenie wyników i ceremonia wręczenia nagród odbędzie się na 5 października
2019 r.
NAGRODY
I nagroda: bon o wartości 400 PLN do wykorzystania na zakup produktów w firmie EF
(i w oddziałach, do wykorzystania w przeciągu miesiąca od daty mistrzostw)
Jednostronicowy reportaż (o wartości 2200 PLN) w piśmie „Akademia Paznokcia”
poświęcony laureatowi. Termin ukazania się reportażu do uzgodnienia.
statuetka, dyplom, prenumerata pisma „Akademia Paznokcia” i nagrody rzeczowe od
Organizatora oraz sponsorów
II nagroda: bon o wartości 200 PLN do wykorzystania na zakup produktów w firmie EF
(i w oddziałach, do wykorzystania w przeciągu miesiąca od daty mistrzostw), statuetka,
dyplom, nagrody rzeczowe od Organizatora oraz sponsorów
III nagroda: statuetka, dyplom, nagrody rzeczowe od Organizatora oraz sponsorów
PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Mistrzostw w terminie do 29 września
2019r.
2. Udział w Mistrzostwach jest płatny. Warunkiem wzięcia udziału w nich jest wpłata
wpisowego w wysokości 130 PLN (I Dywizja) lub 150 PLN (II Dywizja) na konto
NAN Group
ul. Powstańców Warszawy 69
83-000 Pruszcz Gdański
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim
nr konta: 82833500030121015220000001
Podczas rejestracji w punkcie informacyjnym uczestnik winien okazać dowód tożsamości
oraz dowód wniesionej opłaty.
3. Nadsyłając zgłoszenie udziału uczestnik Mistrzostw tym samym przyjmuje warunki
Regulaminu Mistrzostw i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U. Nr.133 pozycja 883).
4. Integralnymi częściami Regulaminu są: zgłoszenie uczestnictwa w Mistrzostwach,
oświadczenie uczestnika i modela udzielające Organizatorowi oraz MTG prawo do
wykorzystania wykonanej pracy w celach promocyjnych, dokumentacyjnych
i marketingowych Organizatora Mistrzostwa oraz MTG.
5. Udział w Mistrzostwach jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do
wykorzystywania przez Organizatora i MTG zdjęć z przebiegu Mistrzostw w
następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym
nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do
rozpowszechniania w ramach działań Organizatora i MTG w zakresie związanym
z promocją Mistrzostw i targów URODA oraz Amberexpo.
6. W przypadku przyznania nagród pieniężnych i rzeczowych, Laureat nagrody
(w rozumieniu osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) zobowiązany
jest w ciągu trzech dni od jej odebrania do zapłaty w kasie Organizatora lub przelewem
na rachunek Organizatora, zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10%
wartości brutto otrzymanej nagrody. Firmy/osoby prowadzące działalność gospodarczą
odprowadzają same należny podatek na podstawie zaświadczenia o wartości nagrody,
wydanego przez Organizatora.