Soak Off – manicure

R E G U L A M I N
XXI MISTRZOSTWA STYLIZACJI PAZNOKCI NAIL MASTER CUP 2018
MANICURE HYBRYDOWY “SOAK-OFF”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przepisy niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem) obowiązują Uczestników XXI Mistrzostw
Stylizacji Paznokci Nail Master Cup 2018 – Manicure Hybrydowego „Soak-off”.
Integralnymi częściami Regulaminu są:
a. Zgłoszenie Uczestnictwa w Mistrzostwach (dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy
oraz informacje dot. wyboru konkurencji).
b. Oświadczenie Uczestnika udzielające Organizatorowi prawa do wykorzystania wykonanej pracy w celach
promocyjnych, dokumentacyjnych i marketingowych.
c. Oświadczenie Uczestnika i modelki udzielające Organizatorowi prawa do wykorzystania wizerunku w celach
promocyjnych, dokumentacyjnych i marketingowych.
d. Oświadczenie uczestnika, że jest autorem, właścicielem praw autorskich do zgłoszonych w Konkursie
prac – w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.
2. Organizatorem Mistrzostw jest Euro Fashion Akademia Paznokcia (zwanym dalej Organizatorem).
3. Mistrzostwa odbędą się 6 października 2018 r. w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym AmberExpo
przy ul. Żaglowej 11 w Gdańsku, podczas 21. Targów Kosmetycznych i Fryzjerskich URODA, (zwanym dalej
MTG).
ZADANIE
Zadaniem uczestników jest wykonanie French Manicure na naturalnej płytce paznokcia, żelem hybrydowym.
Kształt paznokcia nie jest narzucony, ale na wszystkich paznokciach musi być jednakowy. Jedna dłoń french
manicure (wszystkie paznokcie). Druga dłoń french manicure (na trzech środkowych palcach), mały i kciuk
pomalowane czerwoną kryjącą hybrydą. Czas pracy: 75 min.
Mistrzostwa są otwarte i przeznaczone dla wszystkich, którzy potwierdzą zgłoszenie uczestnictwa u
Organizatora do dnia 21.09.2018 roku i uiszczą opłatę 120 zł na konto Organizatora.
CZAS
Mistrzostwa odbędą się 6 października 2018 r.
Mistrzostwa trwają 75 min.
ZGŁOSZENIA
championships@nailmastercup.com
lub pod numerem telefonu: 58/692-22-20
ZASADY
1. Każdy stylista paznokci (osoba pełnoletnia) może wziąć udział w Mistrzostwach. Warunkiem jest używanie
profesjonalnych materiałów i produktów oraz spełnienie kryteriów rejestracji.
2. Każdy uczestnik przywozi ze sobą swoją modelkę.
3. Każdy uczestnik musi mieć swoje materiały i produkty.
4. Użycie frezarki jest zabronione.
5. Pilnik może być wykorzystywany tylko do wykonania tradycyjnego manicure. Nie wolno piłować/poprawiać
powierzchni utwardzonego żelu hybrydowego.
5. Uczestnicy mają 75 min. na ukończenie manicure hybrydowego. Jedna dłoń french manicure (wszystkie
paznokcie). Druga dłoń french manicure (na trzech środkowych palcach), mały i kciuk pomalowane
czerwoną kryjącą hybrydą. Krawędzie paznokcia muszą być pomalowane.
6. Przed rozpoczęciem Mistrzostw modelki nie mogą mieć przedłużonych paznokci ani żadnych produktów
na paznokciach.
7. Dłonie modelek zostaną sprawdzone przez sędziów technicznych przed rozpoczęciem Mistrzostw.
Wszelkie zniszczenia/zranienia na rękach modelek, palcach lub paznokciach powstałe podczas konkurencji
będą skutkowały ujemnymi punktami na karcie oceny.
8. Na rękach modelek może być zrobiony manicure pielęgnacyjny przed konkurencją.
9. Manicure hybrydowy musi być wykonany na naturalnych paznokciach. Zabronione jest wykonanie
manicure hybrydowego na przedłużonych paznokciach.
10. Kształt wybrany przez uczestnika musi pasować do naturalnej płytki modelki i musi być identyczny na
każdym paznokciu.
11. Wszystkie produkty, które będą potrzebne do pracy muszą być przed rozpoczęciem konkurencji
ustawione na stoliku.
12. Dopuszczalna jest praca tylko i wyłącznie na żelu hybrydowym w butelce z pędzelkiem. Można używać
dodatkowych pędzelków (innych niż oryginalne w butelce).
13. Zadaniem tej konkurencji jest nałożenie produktu hybrydowego na paznokcie dwóch dłoni. Kciuk i mały
palec na jednej dłoni mają być pokryte czerwoną kryjącą hybrydą. Palec wskazujący, środkowy i serdeczny
muszą zostać wykonane w stylu french.
14. Produkty zawierające brokat, połysk, perłę, pył oraz produkty nieprzezroczyste (np. typu cover) są
zabronione – użycie ww produktów skutkuje dyskwalifikacją uczestnika. Nie wolno używać produktów
mlecznych i półkryjących. Dozwolony jest transparentny róż lub clear.
15. W razie wątpliwości co do rodzaju użytego produktu jurorzy mogą poprosić o ściągnięcie hybrydy z
jednego lub kilku palców poprzez jej odmoczenie.
16. Dłonie modelki oraz nadgarstki nie powinny mieć żadnych zranień, biżuterii, zegarków, tatuaży
charakterystycznych znamion. Nieprzestrzeganie tego punktu skutkuje przyznaniem punktów ujemnych.
17. Paznokcie oraz dłonie modelki po wykonaniu stylizacji mogą zostać przemyte czystą wodą. Użycie
oliwki, kremu, balsamu, mgiełki lub innego produktu nawilżającego lub natłuszczającego jest
niedopuszczalne i będzie skutkowało przyznaniem punktów ujemnych.
18. Zabronione jest opracowywanie paznokci przed sygnałem „start” oraz po sygnale „stop”.
19. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt i przywożą ze sobą modelkę. Pracują używając własnych
materiałów i urządzeń.
20. Różowy odcień używany do frencha powinien współgrać z karnacją modelki.
21. Na stoliku mogą znajdować się jedynie produkty dozwolone w danej konkurencji.
22. Organizator dopuszcza spóźnienie do 10 minut i wejście na konkurs pod warunkiem, że jest jeszcze dla
uczestnika wolne biurko.
23. Jeżeli ktoś chciałby się zapisać w ostatniej chwili to może to zrobić pod warunkiem, że uiści opłatę
startową oraz, że jest to dla niego wolne biurko.
24. Organizator nie bierze odpowiedzialności za to, że ktoś nie przeczytał bądź nie zrozumiał regulaminu.
25.Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu, modyfikowania treści jego podpunktów do 7
dni przed Mistrzostwami.
26. Uczestnicy Mistrzostw nie mogą publikować zdjęć prac w mediach społecznościowych, przed
ogłoszeniem wyników.
27. Wszelkie zmiany regulaminów będą publikowane na stronie internetowej Mistrzostw
www.nailmastercup.com.
MTG zapewnia miejsce pracy wraz z podłączeniem do prądu. Należy zabrać ze sobą własne lampki
oświetleniowe.
Jakiekolwiek roszczenia prawne uczestników i modelek są wykluczone.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody i straty zawodniczek oraz modelek.
OPIS KRYTERIÓW
Kształt (max 10 pkt.) – Kształt paznokci nie jest narzucony, ale na wszystkich paznokciach musi być
jednakowy
Długość (max 10 pkt.) – Długość paznokci jest dowolna. Wybrana długość musi być taka sama na
wszystkich paznokciach.
Obróbka powierzchni (max 10 pkt.) – Pod paznokciami i w wale paznokciowym nie powinno być resztek
produktu, opiłków. Powierzchnia bez widocznych pęcherzyków powietrza. Okolice skórek powinny być
opracowane czysto, bez widocznych „przejść”. Wolny brzeg musi być starannie wykończony.
Linia uśmiechu (max 16 pkt.) – Czy linia uśmiechu jest poprowadzona jednolicie na każdym paznokciu.
Kolor (max 4 pkt.) – Czerwona hybryda powinna być położona na całej długości paznokcia, wraz z linią
włosa. Lakier nie może pozostać pod paznokciem. Musi pokrywać paznokcie jednolicie i mieć gładką
powierzchnię.
Wygląd ogólny (max 10 pkt.) – Czy paznokcie zostały wymodelowane profesjonalnie, czysto i dokładnie.
Czy są odpowiednio cienkie i eleganckie? Uszkodzenia i zaczerwienienia skóry wokół paznokci wpływają
negatywnie na ocenę.
Punkty ujemne:
Jeśli uczestnik przed rozpoczęciem pracy przygotowuje paznokcie lub dłonie modelki (5 pkt.).
Jeśli podczas pracy używane są niedozwolone produkty czy urządzenia np. frezarka (5 pkt.).
Jeśli uczestniczka kontynuuje pracę po sygnale „stop” (5 pkt.).
Jeśli uczestnik użył oliwki, balsamu lub innego pachnącego produktu (5 pkt.)
JURY
1. Jury Mistrzostw powołuje Organizator.
2. Jury ocenia, przyznaje nagrody i wyróżnienia, a także interpretuje regulamin.
3. Uczestnicy z własnej woli poddają się ocenie i krytyce członków Jury.
4. Ocena i interpretacja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Żadne odwołania od decyzji Jury nie
będą uwzględniane.
5. Ogłoszenie wyników i ceremonia wręczenia nagród odbędzie się na 6 października 2018 r.
NAGRODY
I nagroda: bon o wartości 400 zł do wykorzystania na zakup produktów w firmie EF (i w oddziałach, do
wykorzystania w przeciągu miesiąca od daty mistrzostw)
Jednostronicowy reportaż (o wartości 2200 zł ) w piśmie „Akademia Paznokcia” poświęcony
laureatowi. Termin ukazania się reportażu do uzgodnienia.
statuetka, dyplom, prenumerata pisma „Akademia Paznokcia” i nagrody rzeczowe od Organizatora oraz
sponsorów
II nagroda: bon o wartości 200 zł do wykorzystania na zakup produktów w firmie EF (i w oddziałach, do
wykorzystania w przeciągu miesiąca od daty mistrzostw), statuetka, dyplom, nagrody rzeczowe od
Organizatora oraz sponsorów
III nagroda: statuetka, dyplom, nagrody rzeczowe od Organizatora oraz sponsorów
PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Mistrzostw w terminie do 29 września 2018r.
2. Udział w Mistrzostwach jest płatny. Warunkiem wzięcia udziału w nich jest wpłata wpisowego w wysokości
120 zł brutto na konto
NAN Group
ul. Powstańców Warszawy 69
83-000 Pruszcz Gdański
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim
nr konta: 82833500030121015220000001
Podczas rejestracji w punkcie informacyjnym uczestnik winien okazać dowód tożsamości oraz dowód wniesionej
opłaty.
3. Nadsyłając zgłoszenie udziału uczestnik Mistrzostw tym samym przyjmuje warunki Regulaminu
Mistrzostw i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie
Danych Osobowych ( Dz.U. Nr.133 pozycja 883).
4. Integralnymi częściami Regulaminu są zgłoszenie uczestnictwa w Mistrzostwach, oświadczenie
uczestnika i modela udzielające Organizatorowi oraz MTG prawo do wykorzystania wykonanej pracy w
celach promocyjnych, dokumentacyjnych i marketingowych Organizatora Mistrzostwa oraz MTG.
5. Udział w Mistrzostwach jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystywania przez
Organizatora i MTG zdjęć z przebiegu Mistrzostw w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej
liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń,
nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Organizatora i MTG w zakresie związanym z
promocją Mistrzostw i targów URODA oraz Amberexpo.
6. W przypadku przyznania nagród pieniężnych i rzeczowych, Laureat nagrody (w rozumieniu osoby fizycznej
nieprowadzącej działalności gospodarczej) zobowiązany jest w ciągu trzech dni od jej odebrania do zapłaty
w kasie Organizatora lub przelewem na rachunek Organizatora, zryczałtowanego podatku dochodowego
w wysokości 10% wartości brutto otrzymanej nagrody. Firmy/osoby prowadzące działalność gospodarczą
odprowadzają same należny podatek na podstawie zaświadczenia o wartości nagrody, wydanego
przez Organizatora.
Niniejszym oświadczam, że zapoznał-am/-em się z treścią powyższego regulaminu, akceptuję zasady XXI
MISTRZOSTW STYLIZACJI PAZNOKCI NAIL MASTER CUP 2018 – Manicure Hybrydowy „Soak-off” oraz
zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Ponadto oświadczam, że zapoznał-am/-em się z informacją Organizatora o przetwarzaniu danych osobowych
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 roku na warunkach i zasadach określonych w przedstawionej informacji.