Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /firmy/nailmastercup_wp/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287
Sztylet Salonowy – “SWEET CANDY” – Nail Master Cup

Sztylet Salonowy – “SWEET CANDY”

R E G U L A M I N
XXII MISTRZOSTWA STYLIZACJI PAZNOKCI NAIL MASTER CUP 2019
– “SWEET CANDY” SZTYLET SALONOWY
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przepisy niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem) obowiązują Uczestników XXII Mistrzostw
Stylizacji Paznokci Nail Master Cup 2019 – „Sweet candy” Sztylet salonowy.
Integralnymi częściami Regulaminu są:
a. Zgłoszenie Uczestnictwa w Mistrzostwach (dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon
kontaktowy oraz informacje dot. wyboru konkurencji).
b. Oświadczenie Uczestnika udzielające Organizatorowi prawa do wykorzystania wykonanej pracy w celach
promocyjnych, dokumentacyjnych i marketingowych.
c. Oświadczenie Uczestnika i modelki udzielające Organizatorowi prawa do wykorzystania wizerunku
w celach promocyjnych, dokumentacyjnych i marketingowych.
d. Oświadczenie uczestnika, że jest autorem, właścicielem praw autorskich do zgłoszonych w Konkursie
prac – w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.
2. Organizatorem Mistrzostw jest Euro Fashion Akademia Paznokcia (zwanym dalej Organizatorem).
3. Mistrzostwa odbędą się 6 października 2019r w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym AmberExpo
przy ul. Żaglowej 11 w Gdańsku, podczas 22. Targów Kosmetycznych i Fryzjerskich URODA, (zwanym dalej
MTG).
ZADANIE
Zadanie polega na przedłużeniu paznokci na kształt sztyletu, na jednej dłoni i wykonanie na nich zdobienia
zgodnie z tematem przewodnim „Sweet cadndy”. Zdobienie powinno być wykonane własnoręcznie
z wykorzystaniem dostępnych technik zdobienia (zdobienie musi być płaskie).
Czas pracy: 2 godz.
Mistrzostwa są otwarte i przeznaczone dla wszystkich, którzy potwierdzą zgłoszenie uczestnictwa
u Organizatora do dnia 21.09.2019r. i uiszczą opłatę 130 PLN (Dywizja I) lub 150 PLN (Dywizja II) na konto
Organizatora.
CZAS
Mistrzostwa odbędą się 6 października 2019r.
Mistrzostwa trwają 2 godz.
ZGŁOSZENIA
championships@nailmastercup.com
lub pod numerem telefonu: 58 692 22 20
ZASADY
1. Każdy stylista paznokci (osoba pełnoletnia) może wziąć udział w Mistrzostwach. Warunkiem jest użycie
profesjonalnych materiałów i produktów oraz spełnienie kryteriów rejestracji.
2. Każdy uczestnik musi mieć swoją modelkę.
3. Każdy uczestnik musi mieć swoje materiały i produkty.
4. Użycie frezarek jest zabronione.
5. Niedozwolone jest użycie tipsów. Dopuszczalne są tylko formy. Formy nie mogą być wcześniej docięte,
ani dopasowane. Za wcześniejsze dopasowanie form będą przyznawane punkty ujemne (5 pkt.).
5. Dłonie modelki będą sprawdzane przez sędziego technicznego przed startem konkurencji.
Modelka nie może mieć przedłużonych paznokci lub mieć długich naturalnych paznokci przed rozpoczęciem
konkurencji. Maksymalna długość wolnej krawędzi to 1–2 mm.
6. Dłonie modelki nie powinny mieć żadnych zranień, biżuterii, zegarków, tatuaży, charakterystycznych
znamion. Jeśli warunki te nie będą spełnione wówczas taka modelka zostanie zdyskwalifikowana.
7. Zabronione jest używanie oliwek, kremów polerskich, itp. Dłonie modelki mogą być przemyte czystą wodą.
8. Dopuszczalna technika pracy to akryl lub żel. Możliwa jest praca na systemie polygel.
9. Wszystkie paznokcie powinny mieć kształt sztyletów, identyczne na każdym paznokciu.
10. Uczestnik może zastosować jedną z technik zdobniczych lub użyć kilku.
11. Wszystkie zdobienia muszą być wykonane ręcznie, na miejscu, podczas trwania konkurencji.
12. Wszystkie zdobienia mogą zostać wykonane z użyciem kolorowych żeli, akryli, hybryd, lakierów, farbek
akrylowych, akwarelowych. Dozwolone jest użycie produktów zawierających brokat, ciętą folię, nitki, buliony,
kamienie itp. Ale w.w. elementy mogą stanowić jedynie uzupełnienie (dodatek) do głównego zdobienia i nie
mogą przekroczyć 20% całej kompozycji.
13. Naklejki, pieczątki, kalkomanie, gotowe szablony, air brush, frezarka są zabronione – użycie powyższych
skutkuje dyskwalifikacją.
14. Nail Art musi być płaski. Dozwolone są wszystkie płaskie techniki zdobienia, zdobienie 3D można
umieścić w środku paznokcia. Powierzchnia paznokcia musi być gładka.
15. Czas trwania mistrzostw: 2 godz.
16. Wszystkie pilniki i polerki muszą być nowe – nieużywane wcześniej przed Mistrzostwami.
17. Paznokcie oraz dłonie modelki po wykonaniu stylizacji mogą zostać przemyte czystą wodą.
18. Zabronione jest opracowywanie paznokci przed sygnałem „start” oraz po sygnale „stop”.
19. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt i przywożą ze sobą modelkę. Pracują używając własnych
materiałów i narzędzi.
20. Organizator dopuszcza spóźnienie do 10 minut i wejście na konkurs pod warunkiem, że jest jeszcze dla
uczestnika wolne biurko.
21. Jeżeli ktoś chciałby się zapisać w ostatniej chwili to może to zrobić pod warunkiem, że uiści opłatę
startową oraz, że jest dla niego wolne biurko.
22. Organizator nie bierze odpowiedzialności za to, że ktoś nie przeczytał bądź nie zrozumiał regulaminu.
23.Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu, modyfikowania treści jego podpunktów do 7
dni przed Mistrzostwami.
24. Uczestnicy Mistrzostw nie mogą publikować zdjęć prac w mediach społecznościowych, przed
ogłoszeniem wyników.
25. Wszelkie zmiany regulaminów będą publikowane na stronie internetowej Mistrzostw
www.nailmastercup.com.
MTG zapewnia miejsce pracy z podłączeniem do prądu. Należy zabrać ze sobą własne lampki
oświetleniowe.
Jakiekolwiek roszczenia prawne uczestników i modelek są wykluczone.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody i straty zawodniczek oraz modelek.
OPIS KRYTERIÓW
Kształt (max 5 pkt.) – kształt sztyletu musi być jednakowy na wszystkich paznokciach.
Długość (max 5 pkt.) – wszystkie paznokcie muszą mieć taką samą długość.
Powierzchnia (max 5 pkt.) – powierzchnia paznokcia musi być idealnie gładka, bez widocznych
nierówności. Paznokcie powinny być idealnie wypiłowane. Okolice skórek powinny być wolne od pyłu oraz
nie mogą być zalane produktem.
Krzywa C (max 5 pkt.) – apex musi być we właściwym miejscu. Krzywa C musi mieć taki sam kształt na
każdym paznokciu.
Kompozycja, kolorystyka (max 10 pkt) – dobór kolorów, rozmieszczenie wzoru. Czy zdobienie jest
odpowiednio dopasowane do długości i kształtu paznokci.
Kreatywność, poziom trudności wykonanego zdobienia (max 5 pkt.) – poziom trudności zastosowanej
techniki, poziom trudności wykonanego zdobienia.
Wygląd ogólny (max 5 pkt.) – Paznokcie powinny być wymodelowane profesjonalnie, czysto i dokładnie.
Pod paznokciami i w wale paznokciowym nie powinno być opiłków akrylu/żelu czy pozostałości olejków.
Okolice skórek powinny być opracowane czysto, bez widocznych „przejść”.
Punkty ujemne:
Jeśli uczestnik przed rozpoczęciem pracy przygotowuje paznokcie lub dłonie modelki (5 pkt).
Jeśli podczas pracy używane są niedozwolone produkty czy urządzenia np. frezarka (5 pkt).
Jeśli uczestniczka kontynuuje pracę po sygnale „stop” (5 pkt).
Jeśli uczestnik używa oliwek, balsamów i innych pachnących produktów (5 pkt.).
JURY
1. Jury Mistrzostw powołuje Organizator.
2. Jury ocenia, przyznaje nagrody i wyróżnienia, a także interpretuje regulamin.
3. Uczestnicy z własnej woli poddają się ocenie i krytyce członków Jury.
4. Ocena i interpretacja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Żadne odwołania od decyzji Jury nie
będą uwzględniane.
5. Ogłoszenie wyników i ceremonia wręczenia nagród odbędzie się na scenie głównej 6 października 2019r.
NAGRODY
I nagroda: bon o wartości 400 PLN do wykorzystania na zakup produktów w firmie EF (i w oddziałach, do
wykorzystania w przeciągu miesiąca od daty mistrzostw)
Jednostronicowy reportaż (o wartości 2200 PLN) w piśmie „Akademia Paznokcia” poświęcony laureatowi.
Termin ukazania się reportażu do uzgodnienia.
statuetka, dyplom, prenumerata pisma „Akademia Paznokcia” i nagrody rzeczowe od Organizatora oraz
sponsorów
II nagroda: bon o wartości 200 PLN do wykorzystania na zakup produktów w firmie EF (i w oddziałach, do
wykorzystania w przeciągu miesiąca od daty mistrzostw), statuetka, dyplom, nagrody rzeczowe od
Organizatora oraz sponsorów
III nagroda: statuetka, dyplom, nagrody rzeczowe od Organizatora oraz sponsorów
PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Mistrzostw w terminie do 29 września 2019r.
2. Udział w Mistrzostwach jest płatny. Warunkiem wzięcia udziału w nich jest wpłata wpisowego w wysokości
130 PLN (I Dywizja) lub 150 PLN (II Dywizja) na konto:
NAN Group
ul. Powstańców Warszawy 69
83-000 Pruszcz Gdański
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim
nr konta: 82833500030121015220000001
Podczas rejestracji w punkcie informacyjnym uczestnik winien okazać dowód tożsamości oraz dowód
wniesionej opłaty.
3. Nadsyłając zgłoszenie udziału uczestnik Mistrzostw tym samym przyjmuje warunki Regulaminu
Mistrzostw i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie
Danych Osobowych ( Dz.U. Nr.133 pozycja 883).
4. Integralnymi częściami Regulaminu są zgłoszenie uczestnictwa w Mistrzostwach, oświadczenie
uczestnika i modela udzielające Organizatorowi oraz MTG prawo do wykorzystania wykonanej pracy
w celach promocyjnych, dokumentacyjnych i marketingowych Organizatora Mistrzostwa oraz MTG.
5. Udział w Mistrzostwach jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystywania przez
Organizatora i MTG zdjęć z przebiegu Mistrzostw w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej
liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń,
nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Organizatora i MTG w zakresie związanym
z promocją Mistrzostw i targów URODA oraz Amberexpo.
6. W przypadku przyznania nagród pieniężnych i rzeczowych, Laureat nagrody (w rozumieniu osoby
fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) zobowiązany jest w ciągu trzech dni od jej odebrania do
zapłaty w kasie Organizatora lub przelewem na rachunek Organizatora, zryczałtowanego podatku
dochodowego w wysokości 10% wartości brutto otrzymanej nagrody. Firmy/osoby prowadzące działalność
gospodarczą odprowadzają same należny podatek na podstawie zaświadczenia o wartości nagrody,
wydanego przez Organizatora.